Syndrom nového akvária

Tom | 25.1.2005

Syndrom nového akvária pojednává o období, ve kterém úroveň čpavku (který zabíjí ryby) a dusitanů stoupnou na nebezpečnou výši než se stačí přeměnit na poměrně neškodné dusičnany. Největší chybou nového akvaristy je, že po 3 dnech po zakoupení akvária a jeho zařízení nakoupí za hromadu peněz nové ryby a hned je vypusti do akvaria. Jestliže totiž nemá zajetou nádrž tak následujících 30 dnů bude pro ryby těžké období.

Nitrifikační bakterie

V akváriu musí nitrifikační bakterie snížit úroveň čpavku a přeměnit jej na dusičnany. V nově zařízeném akváriu tyto bakterie nejsou přítomny a chvíli to trvá než se rozmnoží tak, aby byly schopny rozkládat rybí výkaly.

Každé staré akvárium by mělo být zajeté (probíhat v něm nitrifikační proces odbourávání čpavku a dusitanů). Odstranění většího množství bakterií (např. výměnou štěrku) způsobí, že se staré akvárium dostane do stavu opětovného rozjíždění nitrifikace. Zničení bakterií léčivy, chlorovanou vodou nebo náhlou změnou teploty vody může také způsobit nutnost opětovného rozjíždění procesu nitrifikace od začátku. U nových akvárií je nejlepší vpustit několik odolných ryb a jednoduše měsíc počkat. Je nutno připomenout, že nitrifikace nezačne ihned po vpuštění ryb (s vyjímkou alternativních metod, kdy přidáme koupené nitrifikační bakterie nebo kdy sypeme krmení do prázdného akvária).

Doporučené ryby pro zahájení nitrifikace

Menší druhy parmiček, větší tetry, dania a rasbory jsou dost vytrvalé na to, aby přežily přechodné zvýšení úrovně čpavku a dusitanů a nejsou nijak drahé, kdyby v průběhu najíždění nitrifikace uhynuly.

Jakmile cyklus nitrifikace započne, nepřidávejte žádné další ryby a držte teplotu na 25-27oC, v chladnější vodě by proces probíhal pomaleji. Startovací ryby mají velkou šanci si na postupné zvyšování úrovně čpavku a dusitanů zvyknout. Jakákoliv nově přidaná ryba by byla v těžkém šoku ze špatné kvality vody. Nejlepší je krmit pravidelně 1-2 krát denně, ale střídmě. Jakékoliv nespotřebované krmení může přispět ke zhoršení kvality vody. Periodická kontrola úrovně čpavku a dusitanů je nutná pro zjištění, ve které fázi nitrifikace se nádrž nachází. U vašich ryb se mohou objevovat známky úzkosti s projevy rychlého dýchání, ztátou apetitu, vypouklých očí, nafouknutí nebo rozpadu ploutví zvláště když proces nitrifikace vrcholí. V průběhu procesu nitrifikace se nedoporučuje jakákoliv výměna vody.

Jak čpavek, tak dusitany jsou pro ryby jedovaté. Pokud při testech úroveň obou je na nulové hodnotě, můžete do nádrže vpustit své nově zakoupené ryby.

Proces nitrifikace

Den 1
DEN 1

Vpuštění ryb. Úroveň čpavku i dusitanů je na nule a voda je křišťálově čistá.

Den 3
DEN 3

Úroveň jedovatého čpavku začne prudce stoupat a nitrifikační bakterie se začnou množit.

Den 5
DEN 5

Úroveň čpavku je nejvyšší a bakterie ho začínají převádět na dusitany. Ryby se projevují značně neklidně a některé mohou uhynout (mrtvé ryby je potřeba okamžitě odstraňovat).

Den 8
DEN 8

Čpavek je bezprostředně převáděn na dusitany a jejich úroveň prudce stoupá. Ryby se zdají být klidnější (prozatím).

Den 14
DEN 14

Úroveň dusitanů vrcholí. Ryby jsou silně stresované a jen ty nejodolnější přežijí. Je li to nezbytné, můžete v této době vyměnit 20% vody (ne více).

Den 27
DEN 27

Úroveň dusitanů pomalu klesá a druhá fáze nitrifikace začíná. Ryby se již cítí lépe.

Den 29
DEN 29

Úroveň dusitanů se rapidně snižuje jak jsou převáděny na dusičnany.

Den 30
DEN 30

V nádrži již probíhá proces nitrifikace a čpavek ani dusitany nejsou přítomny. Můžete vyměnit 30% vody a vpustit své nové cichlidy (nebo cokoli jiného).

Nedoporučuje se vystavovat cichlidy dusičnanům po delší dobu nad úroveň 30 ppm. Pro dobře fungující akvárium s africkými cichlidami se doporučuje výměna 20-30% vody týdně.

(Volny překlad - Tom. Originální text je umístěn na webu www.duboisi.com)