Galerie


Www.photomecan.eu

Akva v obýváku

Akva v obýváku

Ikola..v pohybu :)

Ikola..v pohybu :)


Akva 180x50x60(v), filtr vnitøní + externí, døíve malá pìstírna, dnes už jen hobby.

Tropheus duboisi,sp.bemba a ikola

...zjevnì potøebuji další akva :)